January 23, 2024

Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО АЛАЙНЕР ОБЩЕСТВО”

В изпълнение на решение от 22.01.2024г. на Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО АЛАЙНЕР
ОБЩЕСТВО”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18
и чл. 19, ал. 1 от Устава на Сдружението, УС свиква Общо Събрание на 23.02.2024
г. от 16.00 часа в гр. София, зала Конферанс 5, ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА.

Повече »